ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου Anissa Beach & Village Hotel, που εδρεύει στον Αγκισαρα Κρήτης, στα πλαίσια των δράσεων για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρει, έχοντας ως γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την βιώσιμη χρήση των τροφίμων και την ασφάλεια των πελατών του, έχει διαμορφώσει την ακολουθεί Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Το Ξενοδοχείο και η Διοίκησή του δεσμεύονται::
• Να παρέχει τρόφιμα & ποτά υψηλής ασφάλειας και ποιότητας
• Να τα διασφαλίζει από κινδύνους προστατεύοντας την υγεία των φιλοξενούμενων και των καταναλωτών στο σύνολο και να εξασφαλίζει τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων
• Να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση φροντίζει::
• Να χρησιμοποιεί άριστες πρώτες ύλες από αξιολογημένους προμηθευτές
• Να εκπαιδεύει το προσωπικό του που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
• Να παρακολουθεί την ποιότητα των προϊόντων του εφαρμόζοντας αυστηρά το Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO22000
• Να επανεξετάζει την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει.
• Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις δραστηριότητές του, έχοντας καθιερώσει μετρήσιμους στόχους.
• Να αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας
• Να παρακολουθεί τους πελάτες του και μεριμνά για την ανάκτηση της γνώμης τους ως προς το επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει
• Να αναλύει τα παραγόμενα στοιχεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Ξενοδοχείου και την τελική ικανοποίηση του πελάτη.

The security policy is reviewed for continued suitability.
Η πολιτική για την ασφάλεια ανασκοπείται ως προς τη συνεχή της καταλληλόλητα. Η πολιτική για την ασφάλεια κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα & το προσωπικό μας σε όλα τα κλιμάκια και οι προμηθευτές μας είναι ενήμεροι για την Πολιτική του Ξενοδοχείου και είναι υποχρεωμένοι να συμβάλλουν στην Υλοποίησή της.
Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου Δεσμεύεται να υποστηρίξει την εφαρμογή της Πολιτικής.

20/03/2019
Η Διεύθυνση του Ξενοδοχείου

Make your holiday a collection of unforgettable moments

Όπως τα θεραπευτικά χαρακτηριστικά του φυτού της Αλόης, θα καταπραΰνουμε τις αισθήσεις σας!